Политика на хотела

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДПЛАТА, АНУЛИРАНЕ, РЕКЛАМАЦИИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ ПРИ ПЛАЩАНЕ

1. ПРЕДПЛАТА:

За гарантиране на резервацията от наша страна се изисква ДЕПОЗИТ равен на цената за една нощувка, който трябва да бъде заплатен в рамките на 3 дни, считано от датата на резервация. Ако в оказания срок не е постъпило плащане, резервацията се счита за анулирана. Остатъкът от дължимата сума се доплаща , в момента на настаняване.

2. АНУЛИРАНЕ:

Ако анулирате резервацията си до 7 дни преди датата на настаняване, цялата сума по депозита ще бъде върната по сметката Ви в рамките на 30 дни. Анулирането е безплатно, при условие че е спазен срока за анулиране на резервации. Ако клиентът анулира резервация 7 дни до датата на пристигане , ние запазваме сумата на Депозита в размер на една нощувка, платена за гарантиране на резервацията.При непристигане, цената за първата нощ ще бъде начислена за плащане. Всички анулации трябва да бъдат направени в писмена форма по факс или имейл.

3. РЕКЛАМАЦИИ:

При рекламации и при необходимост от връщане на платени суми по договорирани и извършени от нас услуги , клиентът първо следва да се обърне към представител на "Самостоятелни стаи Орхидея **" Ако предложеното компромисно решение не го удовлетворява и той желае да му бъде върнат Депозита ние съставяме протокол и връщаме Депозита. „ЕТ Солунови-92 - Стоян Солунов" не носи отговорност, ако причинените щети са резултат от действието или бездействието на други страни /държавни институции и органи/ или при форсмажорни обстоятелства.

4. ПОЛИТИКА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ПЛАЩАНЕ

Вашата резервация е абсолютно защитена. Всички лични данни са криптирани и ще бъдат обработвани в безопасен режим.

Информацията в тази страница е предоставена от „ЕТ Солунови-92 - Стоян Солунов" и се актуализира непрекъснато. За да се свържете с нас използвайте някой от посочените начини за контакт.

«Самостоятелни стаи Орхидея - Сандански★★»
Ви пожелава приятен и незабравим престой в слънчевия гр. Сандански!